Gautama How a became the Buddha

Gautama How a became the Buddha

Gautama-How a became the Buddha

प्रथम खंड : सिद्धार्थ गौतम – बोधिसत्व बुद्ध कसे झाले

Gautama How a became the Buddha

Previous page                                                        Next page

 

भाग १ : जन्मापासून परिव्रजे पर्यंत

१. कूळ

२. पूर्वज

३ . जन्म

४. असितमुनीचे आगमन

५. महामायेचा मृत्यू

६. बालपण आणि शिक्षण

७. सुरुवातीची लक्षणे

८. विवाह

९. पुत्राला वाचविण्याच्या पित्याच्या योजना

१०. राजपुत्राला वश करण्यात स्त्रियांचे अपयश

११. महामंत्र्याकडून राजपुत्राची समजूत

१२ .राजपुत्राचे महामंत्र्यास उत्तर

१३. शाक्य संघात प्रवेश

१४. संघाशी संघर्ष

१५. देशत्यागाची तयारी

१६. मार्ग सापडला

१७. निरोप

१८. गृहत्याग

१९. राजपुत्र आणि त्याचा सेवक

२० .छन्न परतला

२१. शोकाकुल कुटुंब

भाग २ कायमचा संसार त्याग

१. कपिलवस्तूहन राजगृहाकडे प्रयाण

२. राजा बिबीसाराचा उपदेश

३. गौतमाचे बिबिसारास उत्तर

४. गौतमाचे उत्तर (उत्तरार्ध)

५. शांततेची वार्ता

६. नव्या परिस्थितीतील समस्या

भाग ३ : नवीन प्रकाशाच्या शोधात

१. भृगुक्रषींच्या आश्रमात

२. सांख्य तत्वज्ञानाचा अभ्यास

३. सभाधि-मार्गाचे शिक्षण

४. वैराग्याची कसोटी

५. वैराग्याचा त्याग

भाग ४ : ज्ञानप्राप्ती व नव्या मार्गाची दृष्टि

१. नव्या प्रकाशासाठी चिंतन

२. ज्ञानप्राप्ती

३. नव्या धम्माचा शोध

४. बोधिसत्व गौतम सम्यक संबोधीनंतर ‘बुद्ध’ होतात

भाग ५ : बुद्ध व त्यांचे पूर्वकालीन

१. बुद्ध आणि वैदिक ऋषी

२. तत्ववेत्ता कपिल

३ .ब्राग्हणे

४. उपनिषदे आणि त्यांची शिकवण

भाग ६: बुद्ध व त्यांचे समकालीन

१. बुद्धांचे समकालीन

२. समकलीनांविषयी बुद्धाची वृत्ती

भाग ७ : साम्य व भेद

१. बुद्धाने काय त्याज्य ठरविले

२ .बुद्धाने कोणते बदल केले

३. बुद्धाने काय स्वीकारले

Previous page                                                       Next page


 The Buddha and His Dhamma, by Dr. B. R. Ambedkar
error: Content is protected !!