HE AND HIS CONTEMPORARIES

HE AND HIS CONTEMPORARIES

BOOK SIX: HE AND HIS CONTEMPORARIES

बुद्ध आणि त्यांचा धम्म

षष्ट खंड: भगवान बुद्ध आणि त्यांचे समकालीन

HE AND HIS CONTEMPORARIES

Previous book                                    Next Page

भाग पहिला: भगवान बुद्ध व त्यांचे समर्थक

१. बिम्बिसार राजाचे दान

२. अनाथपिण्डिकाचे दान

३. जीवकाच दान

४ . आम्रपालीचे दान

५. विशाखेची दानशूरता

 

भाग दुसरा: भगवान बुद्धाचे विरोधक

१. मोहाकर्षणाने धम्मदीक्षा देण्याचा आरोप 

२. परोपजीवी असल्याचा आरोप

३. सुखी संसार उध्वस्त केल्याचा आरोप

४. जैन तीर्थक आणि प्राणघाताचा आरोप

५. जैन तीर्थक आणि अनैतिकतेचा आरोप

६. देवदत्त, चुलत भाऊ आणि शत्रू

७. ब्राम्हण आणि भगवान बुद्ध

 

भाग तिसरा: भगवान बुद्धाच्या धम्माचे टीकाकार 

१. संघातील मुक्‍त प्रवेशाचे टीकाकार

२. व्रत-नियमाचे टीकाकार

३. अहिसा-तत्वाचे टीकाकार

४. शीलप्रचार आणि दुःखनिर्मितीबाबत टीका

  • (१): दुःख हे निराशाजनक आहे

  • (२): अशाश्वतता हे निराशेचे कारण

  • (३): बौद्ध धम्म निराशावादी आहे काय?

५. ‘आत्मा’ आणि ‘पुनर्जन्म’ तत्त्वांचे टीकाकार

६. विनाशवादी असल्याबद्दल टीका

 

भाग चवथा: भगवान बुद्धाचे मित्र आणि चाहते

१. धनजनी ब्राम्हणीची भक्ती

२. विशाखेची दृढ श्रद्धा

३. मल्लिकेची श्रद्धा

४. गर्भवती मातेची तीव्र अभिलाषा

५. केनियाचे स्वागत

६. राजा प्रसेनजितची स्तुती

Previous book                                    Next Page


 The Buddha and His Dhamma, by Dr. B. R. Ambedkar
error: Content is protected !!