THE WANDERERS LAST JOURNEY

THE WANDERERS LAST JOURNEY

BOOK SEVEN: THE WANDERERS LAST JOURNEY

बुद्ध आणि त्यांचा धम्म

सप्तम खंड: भ्रमणिकाची अंतिम यात्रा

THE WANDERERS LAST JOURNEY

Previous book                                    Next Page

 

भाग पहिला: निकटवर्तीयांच्या भेटी

१. धम्मप्रचाराची केंद्र.

२. त्यांच्या भेटीची स्थाने

३. माता-पुत्राची आणि पति-पत्नींची अंतिम भेट.

४. पिता-पुत्रांची अंतिम भेट.

५. भगवान बुद्ध आणि सारिपुत्त ह्यांची अंतिम भेट

भाग दुसरा: वैशालीचा निरोप

१. वैशालाली प्रणाम

२. पावा येथे वास्तव्य

३. कुशिनारा येथे आगमन.

भाग तिसरा: महा परिनिर्वाण

१. वारसाची नियुक्‍ती

२. अन्तिम धर्म-दीक्षा

३. अन्तिम शब्द

४. शोकग्रस्त आनन्द

५. मल्लांचा विलाप आणि एका भिक्खूची प्रसन्नता

६. अन्तिम संस्कार

७. रक्षेसाठी संघर्ष

Previous book                                    Next Page


 The Buddha and His Dhamma, by Dr. B. R. Ambedkar
error: Content is protected !!